top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

INFORMACJE OGÓLNE 

Zawarta poniżej polityka prywatności reguluje w sposób jaki firma HAPPILY Karolina Kowalska funkcjonująca pod nazwą DŁUGO&SZCZĘŚLIWIE WEDDINGS, której właścicielką jest Karolina Kowalska, gromadzi, przechowuje i wykorzystuje informacje i dane zebrane od użytkowników strony internetowej działającej w domenie dlugoiszczesliwieweddings.pl.

 

Administratorem danych osobowych podanych i przetwarzanych w formularzu kontaktowym jest Karolina Kowalska.

PODSTAWA PRAWNA 

Niniejsza polityka prawności przygotowana została zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej: RODO). 

Podstawę do przetwarzania danych osobowych przez ich administratorów stanowią: 

– art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane osobowe dotyczą; zgoda dotyczy przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia umowy z osobą, której dane osobowe dotyczą; 
– art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zawartej umowy. 

Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne.  Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia świadczenie usług przez wskazane wcześniej firmy działające pod marką

DŁUGO&SZCZĘŚLIWIE WEDDINGS. 

CEL I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH 

Dane osobowe przetwarzane będą celem wykonania usługi organizacji ślubu i wesela.

Administratorzy danych osobowych będą przetwarzali pozyskane za pomocą formularza dane w celu przesłania oferty dotyczącej usług organizacji ślubu i przyjęcia weselnego. Dane będą wykorzystywane do działań pozwalających na realizację właściwej usługi, to znaczy: zawarcia umowy i jej wykonania, prowadzenie korespondencji, kontaktu w zakresie konsultowania wykonywanych usług oraz do przesłania informacji i ofert stanowiących działania wizerunkowe i marketingowe.

Dane osobowe i pozostałe informacje będą przechowywane przez okres 10 lat od daty podpisania umowy.  

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI 

Użytkownikowi strony przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Administratorzy danych zobowiązują się do dochowania wszelkich starań i działań, aby dane osobowe były przechowywane w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami. 

RODZAJE ZBIERANYCH I PRZECHOWYWANYCH DANYCH 

1. Osobowe dane identyfikacyjne 

Administratorzy mogą gromadzić osobowe dane identyfikacje od użytkowników, którzy odwiedzają stronę działającą w domenie dlugoiszczesliwieweddings.pl, wypełniają formularz kontaktowy zawarty na stronie, a także za pomocą usług i funkcji działających w ramach strony. Dane zbierane przez administratorów strony po dobrowolnym ich przesłaniu przez właścicieli: imię oraz nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Użytkownikom przysługuje prawo do anonimowego korzystania ze strony, co może uniemożliwić jednak realizację działań związanych ze stroną i jej funkcjonalnością. 

 2. Nieosobowe dane identyfikacyjne 

Administratorzy mogą gromadzić nieosobowe dane identyfikacje od użytkowników, którzy odwiedzają stronę działającą w domenie dlugoiszczesliwieweddings.pl, wypełniają formularz kontaktowy zawarty na stronie, a także za pomocą usług i funkcji działających w ramach strony. Nieosobowe dane identyfikacyjne zbierane przed administratorów obejmują m.in. nazwę przeglądarki, rodzaj wykorzystywanego urządzenia, a takżedane techniczne na temat sposobu, w jaki użytkownicy łączą się i korzystają ze strony. 

 3. Pliki cookies 

Administratorzy mogą gromadzić pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowiące dane informatyczne, np. pliki tekstowe, przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony i przeznaczone do korzystania z funkcjonalności strony. Umożliwiają zapamiętanie preferencji użytkownika, personalizowanie strony w zakresie wyświetlanych treści, a także głosowanie w ankietach. Dane osobowe gromadzone przy użyciu Cookiem mogą być wykorzystywane tylko celem wykonania określonych funkcji na rzecz użytkownika takich jak np. zapamiętanie logowania. Dane te są szyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.  Cookies umożliwiają administratorom ocenę zainteresowania usługami świadczonymi przy pomocy strony, lepsze poznanie oczekiwań i preferencji użytkowników. Zrozumienie sposobu korzystania ze strony i pozwalają na lepsze dostosowanie jej funkcjonalności. 

PRZEKAZYWANIE DANYCH INNYM PODMIOTOM 

Przekazywanie danych osobowych obejmować będzie firmy będącymi podwykonawcami, realizującymi zamówienia i usługi obejmujące usługę organizacji ślubu i wesela. Przez podwykonawców rozumie się m.in. fotografów, firmy zajmujące się nagraniami video, firmy drukujące zaproszenia, firmy wykonujące dodatki imienne dla Pary Młodej oraz dostawców usług pocztowych i kurierskich. Administratorzy informują jednocześnie, że zebrane dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, handlu ani wypożyczenia innym osobom.  

ZABEZPIECZENIE PRZECHOWYWANYCH DANYCH 

Administratorzy wykorzystują metody i środki bezpieczeństwa właściwe dla gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych mające ochronić przed nieuprawnionym do nich dostępem, a co za tym idzie ich zmianą i ujawnieniem. Wymiana danych między stroną dlugoiszczesliwieweddings.pl a użytkownikiem odbywa się za przy użyciu szyfrowanego i chronionego cyfrowym podpisem kanału SSL. 

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI 

Administratorzy zastrzegają sobie prawo do poprawiania aktualizowania niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. Użytkownicy przyjmują do wiadomości niniejszą politykę prywatności i zobowiązują się do okresowego zapoznawania się z jej modyfikacjami. 

INFORMACJE KOŃCOWE I KONTAKT DO ADMINISTRATORÓW  

Korzystając z strony działającej w domenie dlugoiszczesliwieweddings.pl, wyrażasz zgodę na zasady przedstawione w polityce prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z tymi zasadami, prosimy o nie korzystanie z w/w strony. W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących niniejszej polityki prywatności, zasad obowiązujących na stronie skontaktuj się z jej administratorem za pomocą formularza kontaktowego lub mailowo, pisząc na adres kontakt@dlugoiszczesliwieweddings.pl.

bottom of page